Rozpuk.com - Centrum rozvoje tvořivosti


Kalendář

previous duben next
previous 2021 next
po út st čt so ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Novinky emailem


Domů » O nás

O nás

Alma Mater – centrum rozvoje tvořivosti, z.s. naplňuje alternativní svobodné přístupy a potřeby dnešní doby. Učíme děti i ostatní, kteří projeví zájem, rozvíjet své možnosti v lásce k sobě samému a ke světu okolo nás.. Toho můžeme dosáhnout rozvíjením vnímavosti, všímavostí a důležitým sebepoznáním. Ovlivňováním svých vlastností můžeme objevit nové přístupy ke vzdělání, ke svým koníčkům a zájmům. Z potlačených, nejistých projevů dokážeme časem rozvinout sílu, která podporuje radost, nadšení a nový směr.

Zajímají nás výtvarné techniky, modelovaná keramika, točení na hrnčířském kruhu, přírodní nástroje, tvořivé psaní, vzájemná komunikace a zpětná vazba.

To vše využíváme ku prospěchu vědomosti, vnímavosti a uvědomování si svého vnitřního já. Motivujeme děti k projevení svých zájmů, k originalitě a autorské práci. Tento přístup léčí stres u dětí, nervozitu a nejistotu. Transformuje se do nalezeného smyslu a naplnění.NABÍZÍME:

PRAKTICKOU ARTETERAPII

Tvořivost propojená s léčením a uvědomováním, změnou k lepšímu, odstranění stresu, transformování strachu, pojmenování příčin problémů, transformace, uvědomění, pochopení, relaxace. Více najdete na https://www.madonaprome.cz/cs/madony/madona-therapy/. Dodržujeme pravidla mlčenlivosti, diskrétnosti, jsme věrni své tvořivé práci, která má smysl a snažíme se vkládat do ní profesionální přístup.

ARTE Dynamickou tvořivost a rozvíjení vnímavosti

Pro děti, které se rády vyjadřují neverbálně, tvorbou . Keramika jako umění i terapie. Výtvarné techniky ke svému rozvoji.

Prázdninová ARTE tvořivost a sebepoznání pro děti od 7 let

Týden o letních prázdninách věnovaný celkovému rozvoji osobnosti dětí. Přes tvorbu, kresbu, keramiku, textil, hudbu, nástroje, pohyb se učíme vnímat sebe i ostatní, nacházet obecné v jednotlivostech. V kombinaci s pěknými výlety do přírody vzniká velmi lákavá nabídka pro děti, které chtějí na sobě popracovat a být moudřejší.

Celodenní program s obědy v restauraci a se svačinkami. Více najdete aktuálně v nabídce články.

Co je to Artefiletika a Arteterapie?

Artefiletické pojetí vzdělávání

Vychází ze systematické práce se vzdělávacími motivy, které jsou zdrojem nejenom poznávání světa okolo nás, ale i zdrojem sebepoznání. K tomu, aby si děti uvědomovali, prakticky zakusili a propojili poznání se sebou samotným je zapotřebí reflektivního dialogu, který patří k nejplodnějším zdrojům poznávání. Vyslovením vlastního pohledu a současně vyslechnutí přístupu ostatních ve skupině se učí dětí komunikační a sociální dovednosti, všímají si různých stránek a souvislostí své tvorby a mezi sebou o nich diskutují. Jejich postřehy jsou podkladem pro další poznávání a přemýšlení a tím se děti učí vnímat své vlastnosti, vyhodnocují si své prožité zkušenosti a uvědomují si své vnitřní postoje, s kterými mohou dále pracovat a transformovat sebe k lepšímu. Dochází k propojení poznávání světa okolo nich s poznáváním sebe samého. Artefiletické pojetí vzdělávání je reflektivní, tvořivé a zážitkové vzdělávání, vychází z výtvarných, dramatický a hudebních projevů. Rozvíjí sociální dovednost, zvyšuje citovou odolnost a obohacuje vyjadřovací dovednosti. Učí děti vnímat, formulovat své pocity a postoje.

Arteterapie

Arteterapie je psychoterapeutický obor, který využívá umění -kresbu, malbu , grafiku, modelové a prostorové vyjádření k uvolnění stresu, k transformaci určitých prožitků, k sebepoznání, k neverbální komunikaci se sebou samým. Prostřednictvím umění dochází k uvolnění, pochopení, odreagování, navazování kontaktu se svými vlastnostmi, prožitky, se svou tvořivostí a také se svou spiritualitou, tvořivostí, se svými talenty a dalšími možnostmi.

Ve své práci s dětmi většinou kombinuji tyto dvě metody. Umění, výtvarné techniky, jako kresbu, malbu, keramiku, grafiku a jiné možnosti vytváření a tvoření propojuji s vědomostí dětí. Pomocí umění se učíme rozvíjet vnímavost, empatii, učíme se vnímat sebe a svět okolo nás. Hodinami arte tvořivosti kombinovanými s arteterapií se děti uvolňují, posilují si své zdravé sebevědomí, ztrácejí zábrany, odpadá stres z hodnocení a z výsledků, rozvíjejí svou potenciální možnost sílit ve svém názoru, učí se vnímat své pocity a také je ztvárňovat. Keramické díla, obrazy jim připomínají prožitek a také se mohou s překvapením divit, co jsou schopni vyrobit, nakreslit a na sobě objevit a třeba i změnit.

Praktická ARTETERAPIE - změna k lepšímu, cesta k poznání, máte problémy?

Prohlubujte svou citlivost, intuici, vnímavost, vědomost a své ostatní vlastnosti…

Léčení vztahů, komunikace se sebou i s druhými, rozvoj osobnosti, kreativity, originality, uvědomění si svých talentů a schopností, nacházení příčiny svých neduhů a stavů, relaxace a spokojenost

 • Osobní Arteterapie – pro ženy k určení příčin stavů a nalezení rovnováhy, k transformování určitých jevů a k osobní informovanosti, povýšení uvědomění a vědomé přítomnosti, kvalitativní změny v životních situacích, léčení a rozvoj k lepšímu, průvodce životními situacemi
 • Rodinná Arteterapie – pro maminky a jejich dítě, řešení bloků uvědomovacími procesy kresbou, návod na změnu, dítě je odrazem rodičů, tudíž změna musí probíhat nejprve u matky uvědoměním a snahou změnit sebe
 • Arteterapie pro děti – vystavění vnitřní jistoty, zbavení se strachu, nervozity z neúspěchu, nalezení vlastní originality a svého směru, rozvoj vlastního názoru a tvořivosti, vnímavosti svého vnitřního světa. Výtvarné techniky jako nástroj k nalezení pohody a klidu v nitru a následně v životě.
 • ARTE Dynamická tvořivost pro děti – rozvoj kreativity, tvořivosti, vlastního názoru a uvědomovacích procesů. Výtvarné techniky spolu s tématy rozvíjejí, zušlechťují a hledají příběh nás samých, takový, který odhaluje náš přínos a poslání v lidském konání na tomto světě. Díla, která vznikají připomínají dětem jejich cestu a styl, uvolňují vlastní proudy a směřují k pochopení sebe samého a světa kolem nich. Pro děti, které rády tvoří, vyrábějí a jsou tak trochu jiné, třeba i nepochopené.

Archetypy ženského vnitřního já – Madona Therapy

Keramické sochy vyráběné na hrnčířském kruhu intuitivně.

Propouštějte svou odvahou strach, svou důstojností méněcennost, svou houževnatostí staré a umožněte v praktickém životě další vývoj vpřed.

 • Nevíte si rady? Existuje pro vás cesta k novému.
 • Potřebujete podpořit ve změnách? Znovuobjevte svou radost a lásku k sobě i k ostatním.
 • Hledáte vnějšího nepřítele? Sám sobě přítelem.
 • Vnímáte u sebe nervozitu? Hledejte příčinu.
 • Trápí Vás nespavost a nutí Vás k přemýšlení? Ukončete otroctví vaši mysli a začněte svou mysl pozorovat.
 • Přichází pocit nespokojenosti či prázdnoty? Spojte se se svým nitrem a zeptejte se jej, po čem touží.
 • Prožíváte někdy zlobu, lítost či kritiku? Když to na vás jde, za každou cenu se těmto negativním emocím braňte, prostě je nevytvářejte. Vezměte si raději tenisky a běžte si zaběhat nebo kreslete. Přelstíte své tělo a reakce.
 • Odsuzujete a posuzujete věci na dobré a špatné? Jen ten, který přijímá život, takový jaký je, má možnost dalšího růstu.
 • Propadáte smutku, beznaději a strachu? Ani myšlenkou se nesmíte ohlédnout na to, co vás straší, jinak vás to dostihne.
 • Uvědomění, jako základ vědomého života v nás. Porozumíte sami sobě i druhým.

„Prohlubujte svou citlivost, intuici, vnímavost, vědomost, své ostatní ctnosti a vlastnosti, které vás zajisté dovedou k pravdě a k vaší celistvosti. Propouštějte svou odvahou strach, svou důstojností méněcennost, svou houževnatostí staré a umožněte v praktickém životě další vývoj vpřed. Proto jsou mezi námi učitelé a moudří, aby pomáhali těm, kteří chtějí prožívat soulad a souznění. „ Madona Therapy 2017

madonaprome.czdana@skokanova.cz, tel.:776 771 879