Rozpuk.com - Centrum rozvoje tvořivosti


Kalendář

previous květen next
previous 2023 next
po út st čt so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Novinky emailem


Domů » Aktuality » O letní nabídce 2017 - posouváme se dál...

O letní nabídce 2017 - posouváme se dál...

Co je to artefiletika a arteterapie?

Vážení rodiče, milé děti,
připravila jsem pro Vás novou nabídku na Letní prázdniny 2017 a zajisté si kladete otázku, proč nebude nabídka programů taková, jaká byla několik let zpátky.
Již v loňském roce, jsem na sobě zavnímala, že se začínám vnitřně odklánět od celé myšlenky prázdninového hlídání dětí. Vždy jsem se snažila vkládat do této činnosti vyšší smysl a poznání a studiem Arteterapie na Masarykově univerzitě v Brně jsem se ještě více ukotvila v mém vnitřním zájmu sdělovat dětem či dospělým skrze umění  jakési další poselství a proto jsem na letošní rok připravila program, který je tak trochu kombinací Dívčího ARTE s Letními prázdninami na venkově.
Ráda bych oslovila děti, které chtějí rozvíjet své možnosti, které jsou vděčny za mé vynakládané úsilí právě do této věci a také bych si přála, aby týden dětem přinesl nejen pěkné zážitky z výletů, ale i nějaké to nové poznání, které si odnesou ve svých zkušenostech a bude jim nápomocné v dalším procesu sebepoznávání a sebeutváření názoru na sebe i na okolní svět.

Vycházím z pojetí artefiletiky, i když si vytvářím svůj přístup na vzdělávací a výchovný proces působení prostřednictvím umění a příbuzných oborů. Změny patří k  centru rozvoje tvořivosti AM,  ba naopak vlastním příkladem učím děti měnit staré, zvláště když vnitřně už jsme se posunuli k novému. V rámci toho, abych mohla předávat schopnosti, které v sobě mám, je nabídka vyvážená a velmi se budu těšit na děti, které chtějí tvořit a rozvíjet se.

K účasti na programu není potřeba, aby děti uměly kreslit či více se věnovaly umělecké tvorbě.

Co je to artefiletika a arteterapie?

Artefiletické pojetí vzdělávání
-  vychází ze systematické práce se vzdělávacími motivy, které jsou zdrojem nejenom poznávání světa okolo nás, ale i zdrojem sebepoznání.
K tomu, aby si děti uvědomovaly, prakticky zakusily a propojily poznání se sebou samotným je zapotřebí reflektivního dialogu, který patří k nejplodnějším zdrojům poznávání. Vyslovením vlastního pohledu a současně vyslechnutí přístupu ostatních ve skupině se učí dětí komunikační a sociální dovednosti, všímají si různých stránek a souvislostí své tvorby a mezi sebou o nich diskutují. Jejich postřehy jsou podkladem pro další poznávání a přemýšlení a tím se děti učí vnímat své vlastnosti, vyhodnocují si své prožité zkušenosti a uvědomují si své vnitřní postoje, s kterými mohou dále pracovat a transformovat sebe k lepšímu.
Dochází k propojení poznávání světa okolo nich s poznáváním sebe samého.
Artefiletické pojetí vzdělávání je reflektivní, tvořivé a zážitkové vzdělávání, vychází z výtvarných, dramatický a hudebních projevů.
Rozvíjí sociální dovednost, zvyšuje citovou odolnost a obohacuje vyjadřovací dovednosti. Učí děti vnímat, formulovat své pocity a postoje.

Arteterapie – je psychoterapeutický obor, který využívá umění -kresbu, malbu , grafiku, modelové a prostorové vyjádření k uvolnění stresu, k transformaci určitých prožitků, k sebepoznání, k neverbální komunikaci se sebou samým. Prostřednictvím umění dochází k uvolnění, pochopení, odreagování, navazování kontaktu se svými vlastnostmi, prožitky, se svou tvořivostí a také se svou spiritualitou, intuicí, se svými talenty, vkusem a estetickým cítěním. Arteterapie působí výchovně, relaxačně a současně i posouvá a může transformovat pohledy na sebe samé, může rozpouštět bloky v psychice. a v myšlení.

Ve své práci s dětmi většinou kombinuji tyto dvě metody, kde vkládám své vlastní přístupy a zkušenosti.
Umění, výtvarné techniky, jako kresbu, malbu, keramiku, grafiku a jiné možnosti vytváření a tvoření propojuji s vědomostí dětí. Pomocí umění se učíme rozvíjet vnímavost, empatii, učíme se vnímat sebe a svět okolo nás. Hodinami arte tvořivosti kombinovanými s arteterapií se děti uvolňují,  posilují si své zdravé sebevědomí, ztrácejí zábrany, odpadá stres z hodnocení a z výsledků, rozvíjejí svou potenciální možnost sílit ve svém názoru, učí se vnímat své pocity a také je ztvárňovat. Keramické díla, obrazy jim připomínají prožitek a také se mohou s překvapením divit, co jsou schopni vyrobit, nakreslit a na sobě objevit a třeba i změnit.

Těším se na vás i na vaše děti.

Zdraví Dana Skokanová